Kjøp av grovkalibret luftvåpen

Ønsker du å bestille Luftvåpen med kaliber enn 5.5mm eller høyere?

Ingen problem! Les videre.

Ønsker du å bestille et registreringspliktig luftvåpen i vår nettbutikk og få dette sendt til deg med Posten/Bring så er ikke dette noe problem.

Men før vi kan sende denne må vi ha et par ting av deg.

Etter bestilling må du sende en original politigodkjent våpensøknad (papirsett i tre deler) sammen med kopi av førerkort eller pass til følgende adresse:

Game-On AS
Postboks 81
4068 Stavanger

Du kan bestille våpenet du måtte ønske deg selv om du venter på at søknaden din skal behandles ferdig. Vi holder av våpenet for deg i inntil 5 uker til du får ordnet søknad hos politiet.

Du må søke selv om du har tillatelse til å kjøpe/inneha grovkaliber våpen.

SØKNADSSKJEMA OG PROSESS:

Søknadsskjema finner du hos ditt lokale politikammer og skal sendes til lensmannen eller politikammeret der du er folkeregistrert. Søknaden blir deretter behandlet av politiet/lensmannen som tar en beslutning om den skal innvilges eller avslås.

Du trenger ikke vær medlem i noe klubb eller ha jegerprøven for å søke om å kjøpe registreringspliktig luftvåpen. Men du må ha et aktverdig formål for å få den godkjent. Dette kan f. eks være øvelsesskyting eller blinkskyting.

ALDERSGRENSE

Aldersgrensen er 18 år på luftvåpen.

SØKNADEN

En søknad er gyldig i 12 mnd. fra innvilget dato. Det betyr at du har 1 år på deg for å kjøpe våpen fra søknaden er godkjent. Hvis en forhandler har problemer med å skaffe deg det våpenet du ønsker innen denne tidsfristen, eller du av annen grunn ikke får brukt den innen 12 mnd., kan den forlenges med ytterligere 6 mnd. Fornyelse må gjøres av politiet før søknaden går ut, hvis ikke må du søke på nytt.

For tiden er gebyret for søknad på luftvåpen det samme som søknad om tillatelse til registreringspliktig våpendel, det vil si 282.-.

Mer informasjon om søknader finner du ved å klikke her.

Noen punkter som gjør utfylling av søknaden litt enklere:
  • Din adresse i Folkeregisteret avgjør hvilket politikammer du skal sende søknaden til. Er du usikker så går du inn på denne linken og fyller inn ditt postnummer under punkt 3.
    Det er viktig at du fyller ut all info om deg selv rett iht hva som er registrert i folkeregisteret.
  • Det er ikke nødvendig å bestemme seg for nøyaktig hvilket våpen du skal ha. Det holder at du skriver for eksempel "Luftrifle Kaliber 5.5mm (.22)". Husk å oppgi om det er snakk om halvautomatisk rifle eller ikke. Det er altså ikke nødvendig å fylle ut feltene med fabrikk/merke/modellbetegnelse og nummer når du kjøper hos oss som er autorisert forhandler. Er det derimot privat så må dette fylles ut sammen med selgers navn og adresse.

Bruksområdet er hva du skal bruke våpenet til. Da det ikke er lov til å jakte med luftvåpen i Norge, så blir bruksområdet for luftvåpen i hovedsak øvelsesskyting eller blinkskyting

Oppgi om du har Forsikringsgodkjent våpenskap (FG-skap). Dette er påbudt fra første våpen. Har du kvittering for kjøp av våpenskap, er det lurt å legge ved en kopi.

AVSLAG

Grunner til avslag kan være flere ting blant annet kan det skyldes at søker er under alderskravet, har kriminell bakgrunn eller har særskilte grunner som gjør at søker ikke er egnet til å inneha våpen. Særskilte grunner er ikke spesifisert, men det kan være psykiske lidelser, alkoholisme/misbruk av medikamenter eller alder.

Alle avslag kan ankes til Politidepartementet.

Når søknaden er ferdigbehandlet, vil den bli sendt tilbake til deg i stemplet og signert stand. Da tar du med deg søknaden til selgeren som fyller inn de nødvendige dataene. 

Vi kan oppsummere dette med 4 enkle punkt:

  1. Bestill ønsket luftvåpen i 5.5mm eller større i vår nettbutikk.
  2. Søk Politiet om tillatelse til kjøp av registreringspliktig luftvåpen.
  3. Send godkjent og signert søknad til oss.
  4. Vi sender deg produktet sammen med din del av godkjent søknad.

Har du spørsmål så send oss kontakt oss gjerne!